کاربران گرامی ادنیک

با توجه به استقبال گسترده از خدمات شارژ و مدیریت اکانت ادوردز و در راستای حفظ و تداوم کیفیت خدمات رسانی به شما، تغییراتی در ساعت کاری انجام سفارش‌ها و پشتیبانی خدمات ایجاد شده است که از تاریخ شنبه 15 آبان‌ماه 1400به اجرا در خواهد آمد:

 

انجام سفارش‌های شارژ اکانت ادورز

تمامی سفارش‌های شارژ اکانت ادوردز، طبق زمان‌بندی زیر انجام می‌شوند:

 

پاسخ به تیکت‌ها

تمامی تیکت‌هایی که از شنبه تا چهارشنبه در بازه زمانی 9:00 الی 17:00 و پنج شنبه‌ها از 9:00 الی 13:00 ارسال شوند، ظرف حداکثر یک ساعت پاسخ داده خواهد شد و پیام‌های خارج از این بازه های زمانی، حداکثر تا روزآینده ساعت 11:00 پاسخ داده خواهد شد.

تماس‌های پشتیبانی و چت آنلاین

 

پاسخ به تماس‌های پشتیبانی و چت آنلاین، همانند تیکت‌ها و در همان بازه زمانی برای شنبه تا چهارشنبه وپنج شنبه‌ها انجام خواهد پذیرفت.

توجه فرمایید که جمعه و روزهای تعطیل امکان پاسخگویی به تیکت، تماسهای پشتیبانی و چت آنلاین وجود ندارد.