آنچه باید درباره هدف‌گیری مخاطبان (Audience Targeting) گوگل ادز بدانید – بخش دوم
آنچه باید درباره هدف‌گیری مخاطبان (Audience Targeting) گوگل ادز بدانید – بخش دوم
منتشر شده در تاریخ 06 / بهمن / 1398 ۵ دقیقه مطالعه

در بخش اول این مجموعه، هر یک از روش‌های هدف‌گیری کلمات کلیدی یا Keyword Targeting و هدف‌گیری مخاطبان یا Audience Targeting در تبلیغات گوگل ادز را به طور جداگانه توضیح دادیم و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برشمردیم. در این بخش به شما می‌آموزیم که هر یک از این...

آنچه باید درباره هدف‌گیری مخاطبان (Audience Targeting) گوگل ادز بدانید – بخش اول
آنچه باید درباره هدف‌گیری مخاطبان (Audience Targeting) گوگل ادز بدانید – بخش اول
منتشر شده در تاریخ 03 / بهمن / 1398 ۷ دقیقه مطالعه

تبلیغات جستجو (Search ads) در گوگل ادز برای مدتی طولانی تنها بر کلمات کلیدی (Keywords) متمرکز بوند. بدین ترتیب شما باید لیستی از کلمات کلیدی و آگهی‌های متناسب با آن کلمات کلیدی را ایجاد می‌کردید و بر اساس میزان کلیک انجام شده روی تبلیغات گوگل ادوردز شما از سوی جستجوکنندگان...